Local Politics

“Deze arm is van mijn vader. Kunt u zijn lichaam terugbezorgen, meneer de president?”
Tussen de gruwelbeelden van het massagraf in Izjoem zit er een morbide close-up van twee blauw-met-gele bandjes rond een half verteerde arm. Die is nu geïdentificeerd en de zoon van de soldaat heeft een brief aan president Zelensky gestuurd: “Ik ben heel fier op mijn vader en zou vereerd zijn als u hem een postume onderscheiding toekent.”Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.