Federale regering en Franse Gemeenschap sluiten na kwart eeuw akkoord over artsenquota


Themabeeld 

Themabeeld ©  Hollandse Hoogte / Flip Franssen

De federale regering en de Franse Gemeenschap zijn het eens geraakt over een regeling voor de artsenquota, een dossier dat al ruim een kwarteeuw communautaire kopzorgen veroorzaakt. De Franse Gemeenschap organiseert vanaf het academiejaar 2023-2024 net als Vlaanderen een vergelijkend ingangsexamen met een maximum aantal beschikbare plaatsen. De Vlaamse regering kijkt nog even de kat uit de boom.

jvhBron: BELGA

De quota voor artsen en tandartsen zorgen al 25 jaar voor communautair gehakketak. In principe bepaalt de federale planningscommissie hoeveel studenten geneeskunde elk jaar kunnen afstuderen in Vlaanderen en Franstalig België, maar in het zuiden van het land studeren al jaren meer studenten af dan afgesproken. Vlaanderen besliste daarop vorig jaar om de quota zelf ook aan de laars te lappen. 

Het akkoord houdt in dat er in Franstalig België een ingangsexamen mét een numerus fixus komt, zoals dat in Vlaanderen al bestaat. Omdat dat decretaal moet worden verankerd vindt het ingangsexamen voor het volgende academiejaar nog onder de vorige regels plaats, zonder vooraf vastgelegd aantal studenten dat aan de opleiding mag beginnen. Maar de Franse gemeenschap compenseert dat in de ingangsexamens van de daaropvolgende drie academiejaren, verzekert Vandenbroucke.

De federale planningscommissie legt de quota vast aan de hand van een mechanisme dat rekening houdt met de nood aan meer huisartsen, jeugdpsychiaters en andere knelpuntspecialisaties, hoewel de verdeling over de specialismen een bevoegdheid van de gemeenschappen blijft. De quota houden ook rekening met de overtollige afgestudeerde artsen van de voorbije jaren, verzekert Vandenbroucke. In 2028 mogen er 744 artsen afstuderen in de Franse Gemeenschap en 1.104 in Vlaanderen. 

De Vlaamse regering stapt voorlopig niet mee in het akkoord. Volgens Vandenbroucke wil die eerst de garantie dat de Franse Gemeenschap de plannen effectief uitvoert.Source link

Leave a Comment

Your email address will not be published.

close